Natuurfotografie

Ada en Chris Herzog

Home     Fotogalerie     Verkopen     Presentaties     Links

website en foto's: Ada en Chris Herzog


Vogels

    

Aalscholver   Blauwe Reiger    Boerenzwaluw     Buizerd    Fuut

 

Grauwe Gans  Grutto  Huiszwaluw  IJsvogel

 

     

Kauw  Kemphaan      Kievit   Kleine Plevier

 

           

Knobbelzwaan        Kokmeeuw    Krakeend   Krooneend   Kuifeend  

 

     

Lepelaar       Ooievaar      Pestvogel      Pijlstaarteend

 

        

Pontische Meeuw       Ransuil   Rode Wouw      Roerdomp

 

            

Roodborsttapuit          Slechtvalk     Smient    Steenuil

 

           

Tureluur            Wilde Eend            Wilde Zwaan            Zwarte Wouw